Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Βραχιολάκι με glitter

Βραχιολάκι με glitter

Totally Tubular Glitter Bracelets Wearing | BABBLE DABBLE DO


Yλικά

   
Λεπτός πλαστικός σωλήνας    

    Χρωματιστά Glitter
    Μαγειρικό λάδι
   
Σελοτέηπ
   
Χαρτί

Totally Tubular Glitter Bracelet Steps Collage | BABBLE DABBLE DO

 


http://bdd.babbledabbledo.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/Totally-Tubular-Glitter-Bracelts-Filling-Collage-e1371819597633.jpgΟδηγίες

    
Βήμα 1: Κόψτε σωλήνα σας : 8 " για τα μικρά παιδιά και περίπου 9 1/2 " μακρύ για ενήλικες.


    
Βήμα 2: Κόψτε περίπου 1/2 " σωλήνα για πώμα και τοποθετήστε το στο ένα άκρο του μεγάλου  σωλήνα. Βρέξτε με μαγειρικό λάδι την τάπα για να διευκολυνθεί η εισαγωγή.


    
Βήμα 3: Βάλτε ένα κομμάτι από το σελοτέηπ στο άκρο του πώματος.


    
Βήμα 4: Κάντε μια μικρή χοάνη  από ένα χαρτόνι και βάλτε ταινία στο άλλο άκρο του σωλήνα στο σημείο σύνδεσης.


    
Βήμα 5: Γεμίστε το! Προσθέστε όσα χρώματα θέλετε για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο.


    
Βήμα 6: Φροντίστε να ανακινήστε απαλά το σωληνάριο κάθε φορά που θα προσθέσετε glitter, έτσι ώστε να βυθίζεται στον πυθμένα. Διαφορετικά τα χρώματα σας θα αναμιχθούν γρήγορα.


    
Βήμα 7: Αφαιρέστε τη χοάνη και την ταινία και στα δύο άκρα του σωλήνα. Βεβαιω
θείτε ότι κρατάτε το σωλήνα σε σχήμα U, ώστε η γέμιση δεν θα χθυεί χυθεί έξω.

    
Βήμα 8: Πάρτε το τελικό πώμα και τυλίξτε το  για να ενωθεί με το άλλο άκρο του σωλήνα Συνδέστε. Χρησιμοποιήστε το λάδι και πάλι, αν δυσκολέυεστε.
Glitter tube bracelets

Totally Tubular Glitter Bracelets | BABBLE DABBLE DO

Materials

 • Plastic Tubing: 4 to 5 feet of thin tubing- 3/16″ OD or more
 • Fine Colored Glitter
 • Cooking Oil
 • Painters Tape
 • Paper

Instructions

 • Step One Cut your tubing: 8″ for little folks and about 9 1/2″ long for adults.
 • Step Two Cut about a 1/2″ of tubing for the plug and insert it into one end of the long piece of tubing.  Dab cooking oil on the plug to make it easier to insert.
 • Step Three Put a piece of painter’s tape on the end of the plug.
 • Step Four Make a small funnel out of a paper scrap and tape it to the other end of the tube at the connection point.
 • Step Five Fill it! Shake your fancy glitter into the funnel. It won’t take much to fill the small tube, a couple of shakes and you’re good to go. Add as many colors as you want to create a design.
 • Step Six Make sure to gently shake the tube each time you add glitter so that it sinks to the bottom. Otherwise your colors will get mixed quickly.
 • Step Seven Remove the funnel and tape at both ends of the tubing. Make sure you are holding the tube in a U shape so the filling doesn’t come spilling out.
 • Step Eight Take the plug end and wrap it around to meet the other end of the tubing. Plug. Use oil again if you are having a hard time inserting the smaller tube.

http://kidsactivitiesblog.com/49160/diy-jewelry-projects
More ideas:

Design for Kids: Crepe Paper Bracelets    10 DIY Jewelry Projects for Kids  DIY Jewelry: Mini Clothespin Necklace

http://kidsactivitiesblog.com/49160/diy-jewelry-projects