Μαθηματικά

Μαθηματικά για το νηπιαγωγείο:
http://www.tutpup.com/ 

http://www.aaamath.com/kinder.htm


Οπτική πρόσθεση


A visual addition activity with pom pomsΑφαίρεση, πρόσθεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός.

 Online διαδραστικές διασκεδαστικές δραστηριότητες-παιχνίδια από το BBC.http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/addition_and_subtraction/play/

Παιχνίδια μνήμης με τον Arthur
 Online διαδραστικές διασκεδαστικές δραστηριότητες-παιχνίδια από το BBC.

http://www.bbc.co.uk/cbbc/games/arthur-pairs-game
Ανθρωπολογία. Αρχαιολογία.Κλιματικη αλλαγή. Γη. Βιοποικιλότητα. Παλαιοντολογία. Ζωολογία κ.α. στο site του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Δείτε: http://www.amnh.org/explore/ology
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου