Άξια ενδιαφέροντος


Home / HEADER-NEWS / Προκήρυξη νέου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης που αφορά στην Ειδική Αγωγή Προκήρυξη νέου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης που αφορά στην Ειδική Αγωγή 6 λεπτά πρίν eidagogi ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (2014) Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, επιμορφωτικά σεμινάρια Δια Βίου Μάθησης – εξάμηνης διάρκειας (450 ώρες) για πτυχιούχους ΠΕ, ΤΕ, ΙΕΚ και φοιτητές με θέμα: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ιανουάριος 2014 – Ιούνιος 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αναστασία Αλευριάδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Η διαμόρφωση του προγράμματος γίνεται με βάση 7ωρα μαθήματα. Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εργαζόμενους στο χώρο της Ειδικής και Γενικής Αγωγής, σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και Φοιτητές που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 1 (μια φορά) το μήνα το Σάββατο, και δια ζώσης το Σάββατο, 1 (μια φορά) το μήνα. Η διά ζώσης συνάντηση διαρκεί από τις 11:00 – 16:30. Μετά από αίτημα των επιμορφούμενων στα πλαίσια του σεμιναρίου παραδίδονται μαθήματα προετοιμασίας για τον ΑΣΕΠ (ειδικές εργασίες προετοιμασίας στη διδακτική μεθοδολογία παιδιών με ειδικές ανάγκες). Tο κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα (900 ευρώ), στα οποία συμπεριλαμβάνονται βιβλία, σημειώσεις, παράδοση εργασιών με βάση σχέδια διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή στο γνωστικό αντικείμενο του/της κάθε επιμορφούμενου/ης, και αξιολόγησή τους με εξετάσεις και εργασία. Επίσης δίνεται υποτροφία στον/στην αριστεύσαντα. Η προκαταβολή για την κάλυψη της θέσης ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται σε 2 ισόποσες δόσεις, οι οποίες θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Για το δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια της Ειδικής Αγωγής προαπαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού 200 € στον αρ. λογαριασμού 5250-039507-824 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας με αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του καταθέτη. Η ακύρωση της εγγραφής μπορεί να γίνει σε διάρκεια 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εγγραφής και παρακρατούνται τα 100 ευρώ. Τα μαθήματα γίνονται από μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων συναφών ειδικοτήτων, διδάκτορες καθώς επίσης και διορισμένους έμπειρους ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Παρέχεται βεβαίωση εξειδίκευσης υπογεγραμμένη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος. Το πρόγραμμα παρέχει παιδαγωγική επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εξαμηνιαίας διάρκειας: μαθήματα στην Παιδαγωγική της ένταξης και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (στην Εκπαίδευση των παιδιών και εφήβων με νοητική αναπηρία, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, τύφλωση, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α.), καθώς επίσης πρακτική άσκηση και εξειδικευμένες εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο του/της κάθε επιμορφούμενου/ης. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 30 ECTS. Οι αιτήσεις γίνονται on line στο http://sea.nured.uowm.gr/applications/sea_2014.php Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα: http://blogs.uowm.gr/sea πηγή http://seepea-stella.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα: Προκήρυξη νέου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης που αφορά στην Ειδική Αγωγή | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Home / HEADER-NEWS / Προκήρυξη νέου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης που αφορά στην Ειδική Αγωγή Προκήρυξη νέου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης που αφορά στην Ειδική Αγωγή 6 λεπτά πρίν eidagogi ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (2014) Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, επιμορφωτικά σεμινάρια Δια Βίου Μάθησης – εξάμηνης διάρκειας (450 ώρες) για πτυχιούχους ΠΕ, ΤΕ, ΙΕΚ και φοιτητές με θέμα: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ιανουάριος 2014 – Ιούνιος 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αναστασία Αλευριάδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Η διαμόρφωση του προγράμματος γίνεται με βάση 7ωρα μαθήματα. Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εργαζόμενους στο χώρο της Ειδικής και Γενικής Αγωγής, σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και Φοιτητές που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 1 (μια φορά) το μήνα το Σάββατο, και δια ζώσης το Σάββατο, 1 (μια φορά) το μήνα. Η διά ζώσης συνάντηση διαρκεί από τις 11:00 – 16:30. Μετά από αίτημα των επιμορφούμενων στα πλαίσια του σεμιναρίου παραδίδονται μαθήματα προετοιμασίας για τον ΑΣΕΠ (ειδικές εργασίες προετοιμασίας στη διδακτική μεθοδολογία παιδιών με ειδικές ανάγκες). Tο κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα (900 ευρώ), στα οποία συμπεριλαμβάνονται βιβλία, σημειώσεις, παράδοση εργασιών με βάση σχέδια διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή στο γνωστικό αντικείμενο του/της κάθε επιμορφούμενου/ης, και αξιολόγησή τους με εξετάσεις και εργασία. Επίσης δίνεται υποτροφία στον/στην αριστεύσαντα. Η προκαταβολή για την κάλυψη της θέσης ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται σε 2 ισόποσες δόσεις, οι οποίες θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Για το δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια της Ειδικής Αγωγής προαπαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού 200 € στον αρ. λογαριασμού 5250-039507-824 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας με αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του καταθέτη. Η ακύρωση της εγγραφής μπορεί να γίνει σε διάρκεια 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εγγραφής και παρακρατούνται τα 100 ευρώ. Τα μαθήματα γίνονται από μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων συναφών ειδικοτήτων, διδάκτορες καθώς επίσης και διορισμένους έμπειρους ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Παρέχεται βεβαίωση εξειδίκευσης υπογεγραμμένη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος. Το πρόγραμμα παρέχει παιδαγωγική επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εξαμηνιαίας διάρκειας: μαθήματα στην Παιδαγωγική της ένταξης και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (στην Εκπαίδευση των παιδιών και εφήβων με νοητική αναπηρία, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, τύφλωση, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α.), καθώς επίσης πρακτική άσκηση και εξειδικευμένες εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο του/της κάθε επιμορφούμενου/ης. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 30 ECTS. Οι αιτήσεις γίνονται on line στο http://sea.nured.uowm.gr/applications/sea_2014.php Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα: http://blogs.uowm.gr/sea πηγή http://seepea-stella.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα: Προκήρυξη νέου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης που αφορά στην Ειδική Αγωγή | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου 2014 πότε ξεκινούν οι αιτήσεις Η εγκύκλιος για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου 2014 των 1000 σε δικαιούχους φοιτητές θα εκδοθεί τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου ή τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου ενώ οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν μέσα στον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του dikaiologitika.gr ή εγκύκλιος για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου 2014 των 1000 ευρώ θα εκδοθεί στο τέλος του Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου και θα προβλέπονται οι προθεσμίες που οι φοιτητές θα κάνουν τις αιτήσεις τους στις Γραμματείες των Σχολών για την χορήγηση του. Η προθεσμία για τις αιτήσεις στις Γραμματείες για το Φοιτητικό Επίδομα 2014 από τους φοιτητές αναμένεται να λήξει τέλος Μαρτίου. Συγκεκριμένα οι Γραμματείες των τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα καλέσουν τους δικαιούχους για το Φοιτητικό Επίδομα 2014 να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και χωρίς να χρειαστεί να απευθυνθούν στις εφορίες, αφού οι γραμματείες των σχολών θα υποβάλουν τις αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου . Η αλλαγή αυτή στην διαδικασία για το Φοιτητικό Επίδομα που θεσμοθετήθηκε από πέρσι μόνο προς την διευκόλυνση των φοιτητών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι ήταν , αλλά αποσυμφόρησε μερικώς τις εφορίες. Οι φοιτητές κάθε άλλο ωφελήθηκαν αφού ακόμη και μέχρι και πριν λίγες ημέρες εκκρεμούσαν πληρωμές σε δικαιούχους . Η διαδικασία που τηρήθηκε από τις υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου παρουσίασε μεγάλη καθυστέρηση στον έλεγχο των δικαιολογητικών σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του dikaiologitika.gr αφού οι Γραμματείες των τμημάτων περίμεναν να συγκεντρώσουν όλους τους φακέλους των φοιτητών ώστε να τους στείλουν στις υπηρεσίες ελέγχου με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν μαζικά φάκελοι προς έλεγχο. Ελπίζουμε φέτος και προς όφελος των φοιτητών να δοθούν σωστές οδηγίες για να αποφευχθεί το φαινόμενο αυτό της καθυστέρησης απόδοσης των 1000 ευρώ στους φοιτητές . Οι προϋποθέσεις για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν από τις περσινές Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Το όριο των 30.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του πατέρα, της μητέρας και των ανήλικων τέκνων τους από κάθε πηγή Η Διαδικασία για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργεί­ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη­τισμού, μεριμνά για τη μεταβίβαση, στην αρχή κάθε έτους, των αναγκαίων πιστώσεων στις Υπηρεσίες Δη­μοσιονομικών Ελέγχων (Υ.Δ.Ε.) νομών και νομαρχιών, οι οποίες ορίζονται προς τούτο δευτερεύοντες διατάκτες. Η οικεία Υ.Δ.Ε. μετά τη μεταβίβαση της πίστωσης εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται ολόκληρο το ποσό των μεταβιβαζόμενων πιστώσεων. Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδό­ματος υποβάλλουν σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με τα δικαιολογητικά τ, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής. Η ανωτέρω Διεύθυνση συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης της επόμενης ενότητας (παρ. 2α), ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προ­ωθεί στην Υ.Δ.Ε. της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος. Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του φοιτητικού επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια είναι η Υ.Δ.Ε. του νο­μού, στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Τα δικαιολογητικά για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάλη­ψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πα­τρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN ή φωτοτυπία του λογαριασμού], iv) την αιτιολογία και το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα, ν) το πληρωτέο ποσό, vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστά­μενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του οικείου Α.Ε.Ι. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι: ΐ) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητεί­ται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμε­νου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρε­ούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιε­χόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κα­τάστασης (Ε9). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δι­καιούχου. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κα­τοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθω­ση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον. δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζη­τηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία. Το φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στις οικογένειες που έχουν προπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων ή σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδος. Χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτήν της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες. Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος. Δεν δικαιούνται το φοιτητικό επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η φοίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση της Σχολής ή του Τμήματος αυτής, το περιεχόμενο του οποίου αναλύεται στα έντυπα πιστοποιητικού (διαφορετικά για Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και τα οποία εκδίδονται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους και φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής. Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί (για πρώτη φορά) στο πρώτο έτος σπουδών, στο πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή. Στα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει να αναφέρονται μαθήματα και όχι διδακτικές μονάδες. Τα πιστοποιητικά σπουδών που αναφέρουν διδακτικές μονάδες δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής που εγγράφεται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος αλλά στο β’ εξάμηνο (εαρινό) δικαιούται ολόκληρο το επίδομα. Δικαιούχος είσπραξης του επιδόματος είναι ο πατέρας ή η μητέρα του φοιτητή. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ’ όσον: α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού. γ) είναι πάνω από 25 ετών δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Οι προϋποθέσεις για να καταβληθεί το φοιτητικό επίδομα Ενοικίου σύμφωνα με το ρεπορτάζ του dikaiologitika.gr δεν θα έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις με πέρσι και ο φοιτητής για να το λάβει θα πρέπει να σπουδάζει σε πόλη άλλη από αυτήν της κύριας κατοικίας του και να διαμένει σε μισθωμένη οικία. Στην πόλη στην οποία διαμένει ο φοιτητής, οι γονείς του δεν θα πρέπει να έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για την απόδειξη του γεγονότος ότι ο φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία, οι γονείς του θα πρέπει να προσκομίσουν, μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος, το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ. Όσον αφορά στα μισθωτήρια συμβόλαια επισημαίνονται τα ακόλουθα: * Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Στις περιπτώσεις που απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο για τη χορήγηση του επιδόματος γίνονται δεκτά και συμβόλαια που έχουν λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι ίσχυσαν τουλάχιστον επί δίμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα. Η συμπλήρωση του διμήνου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης. * Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους. * Η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν θεωρείται ως μίσθωση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ’ αυτό και απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο για το ίδιο διάστημα. * Γίνονται δεκτά μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης σε απόσταση μέχρι 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής σύμφωνα με βεβαίωση αρμόδιας Αρχής. * Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και οικοτροφεία δεν δικαιούνται το φοιτητικό επίδομα Το dikaiologitika.gr θα σας ενημερώσει σχετικά με την έκδοση της εγκυκλίου και την έναρξη των αιτήσεων αλλά και για τυχόν αλλαγές για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου 2014 ρεπορταζ επιμέλεια Μπέσκος Σ.

www.dikaiologitika.gr
Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου 2014 πότε ξεκινούν οι αιτήσεις Η εγκύκλιος για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου 2014 των 1000 σε δικαιούχους φοιτητές θα εκδοθεί τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου ή τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου ενώ οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν μέσα στον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του dikaiologitika.gr ή εγκύκλιος για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου 2014 των 1000 ευρώ θα εκδοθεί στο τέλος του Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου και θα προβλέπονται οι προθεσμίες που οι φοιτητές θα κάνουν τις αιτήσεις τους στις Γραμματείες των Σχολών για την χορήγηση του. Η προθεσμία για τις αιτήσεις στις Γραμματείες για το Φοιτητικό Επίδομα 2014 από τους φοιτητές αναμένεται να λήξει τέλος Μαρτίου. Συγκεκριμένα οι Γραμματείες των τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα καλέσουν τους δικαιούχους για το Φοιτητικό Επίδομα 2014 να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και χωρίς να χρειαστεί να απευθυνθούν στις εφορίες, αφού οι γραμματείες των σχολών θα υποβάλουν τις αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου . Η αλλαγή αυτή στην διαδικασία για το Φοιτητικό Επίδομα που θεσμοθετήθηκε από πέρσι μόνο προς την διευκόλυνση των φοιτητών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι ήταν , αλλά αποσυμφόρησε μερικώς τις εφορίες. Οι φοιτητές κάθε άλλο ωφελήθηκαν αφού ακόμη και μέχρι και πριν λίγες ημέρες εκκρεμούσαν πληρωμές σε δικαιούχους . Η διαδικασία που τηρήθηκε από τις υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου παρουσίασε μεγάλη καθυστέρηση στον έλεγχο των δικαιολογητικών σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του dikaiologitika.gr αφού οι Γραμματείες των τμημάτων περίμεναν να συγκεντρώσουν όλους τους φακέλους των φοιτητών ώστε να τους στείλουν στις υπηρεσίες ελέγχου με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν μαζικά φάκελοι προς έλεγχο. Ελπίζουμε φέτος και προς όφελος των φοιτητών να δοθούν σωστές οδηγίες για να αποφευχθεί το φαινόμενο αυτό της καθυστέρησης απόδοσης των 1000 ευρώ στους φοιτητές . Οι προϋποθέσεις για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν από τις περσινές Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Το όριο των 30.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του πατέρα, της μητέρας και των ανήλικων τέκνων τους από κάθε πηγή Η Διαδικασία για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργεί­ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη­τισμού, μεριμνά για τη μεταβίβαση, στην αρχή κάθε έτους, των αναγκαίων πιστώσεων στις Υπηρεσίες Δη­μοσιονομικών Ελέγχων (Υ.Δ.Ε.) νομών και νομαρχιών, οι οποίες ορίζονται προς τούτο δευτερεύοντες διατάκτες. Η οικεία Υ.Δ.Ε. μετά τη μεταβίβαση της πίστωσης εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται ολόκληρο το ποσό των μεταβιβαζόμενων πιστώσεων. Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδό­ματος υποβάλλουν σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με τα δικαιολογητικά τ, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής. Η ανωτέρω Διεύθυνση συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης της επόμενης ενότητας (παρ. 2α), ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προ­ωθεί στην Υ.Δ.Ε. της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος. Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του φοιτητικού επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια είναι η Υ.Δ.Ε. του νο­μού, στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Τα δικαιολογητικά για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάλη­ψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πα­τρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN ή φωτοτυπία του λογαριασμού], iv) την αιτιολογία και το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα, ν) το πληρωτέο ποσό, vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστά­μενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του οικείου Α.Ε.Ι. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι: ΐ) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητεί­ται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμε­νου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρε­ούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιε­χόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κα­τάστασης (Ε9). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δι­καιούχου. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κα­τοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθω­ση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον. δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζη­τηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία. Το φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στις οικογένειες που έχουν προπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων ή σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδος. Χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτήν της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες. Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος. Δεν δικαιούνται το φοιτητικό επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η φοίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση της Σχολής ή του Τμήματος αυτής, το περιεχόμενο του οποίου αναλύεται στα έντυπα πιστοποιητικού (διαφορετικά για Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και τα οποία εκδίδονται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους και φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής. Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί (για πρώτη φορά) στο πρώτο έτος σπουδών, στο πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή. Στα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει να αναφέρονται μαθήματα και όχι διδακτικές μονάδες. Τα πιστοποιητικά σπουδών που αναφέρουν διδακτικές μονάδες δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής που εγγράφεται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος αλλά στο β’ εξάμηνο (εαρινό) δικαιούται ολόκληρο το επίδομα. Δικαιούχος είσπραξης του επιδόματος είναι ο πατέρας ή η μητέρα του φοιτητή. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ’ όσον: α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού. γ) είναι πάνω από 25 ετών δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Οι προϋποθέσεις για να καταβληθεί το φοιτητικό επίδομα Ενοικίου σύμφωνα με το ρεπορτάζ του dikaiologitika.gr δεν θα έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις με πέρσι και ο φοιτητής για να το λάβει θα πρέπει να σπουδάζει σε πόλη άλλη από αυτήν της κύριας κατοικίας του και να διαμένει σε μισθωμένη οικία. Στην πόλη στην οποία διαμένει ο φοιτητής, οι γονείς του δεν θα πρέπει να έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για την απόδειξη του γεγονότος ότι ο φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία, οι γονείς του θα πρέπει να προσκομίσουν, μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος, το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ. Όσον αφορά στα μισθωτήρια συμβόλαια επισημαίνονται τα ακόλουθα: * Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Στις περιπτώσεις που απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο για τη χορήγηση του επιδόματος γίνονται δεκτά και συμβόλαια που έχουν λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι ίσχυσαν τουλάχιστον επί δίμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα. Η συμπλήρωση του διμήνου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης. * Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους. * Η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν θεωρείται ως μίσθωση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ’ αυτό και απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο για το ίδιο διάστημα. * Γίνονται δεκτά μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης σε απόσταση μέχρι 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής σύμφωνα με βεβαίωση αρμόδιας Αρχής. * Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και οικοτροφεία δεν δικαιούνται το φοιτητικό επίδομα Το dikaiologitika.gr θα σας ενημερώσει σχετικά με την έκδοση της εγκυκλίου και την έναρξη των αιτήσεων αλλά και για τυχόν αλλαγές για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου 2014 ρεπορταζ επιμέλεια Μπέσκος Σ.

www.dikaiologitika.gr

NEVERGIVEUP2014euepixeirein.jpg

Δείτε το βίντεο στο: http://www.youtube.com/watch?v=L9O8j9QPZc8#t=44Πολύ όμορφα printables...


http://madebyjoel.com/free-coloring-sheets
Emotional Inteligence

Συναισθηματική Νοημοσύνη

eq

Ο καθένας μπορεί να θυμώσει, αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να θυμώσει κανείς με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό και στη σωστή στιγμή, για την σωστή αιτία και με τον σωστό τρόπο αυτό δεν είναι εύκολο. (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια)

Όταν καταφέρνουμε να μεταδώσουμε με σαφήνεια και ακρίβεια τα συναισθήματά μας σε κάποιον άλλον, αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση. Κάτι τέτοιο όμως, δεν  είναι καθόλου εύκολο, κυρίως, γιατί αυτό που βιώνουμε αλλάζει συνεχώς. Συνήθως υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση -μερικές φορές στιγμών, μερικές φορές ημερών, εβδομάδων ή και μηνών- μεταξύ της εμπειρίας και της επικοινωνίας. Βιώνουμε κάτι, νοιώθουμε κάτι, αλλά δεν τολμούμε να το μεταδώσουμε παρά μόνο αργότερα, όταν θα έχει καταλαγιάσει μέσα μας και είμαστε έτοιμοι να το μοιραστούμε με κάποιον άλλον. Όταν όμως μπορούμε να μεταδώσουμε αυτό που  είναι αληθινό μέσα μας, τη στιγμή που συμβαίνει, νοιώθουμε αυθεντικοί, αυθόρμητοι και ζωντανοί.
Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της ψυχολογίας ερευνά τη σημασία των συναισθημάτων στη ζωή του ανθρώπου. Η ανάπτυξη των θεωρητικών προσεγγίσεων για τη συναισθηματική νοημοσύνη δεν ήταν ευρεία. Συγκεκριμένα οι μελετητές Davies, Stankov και Roberts (1998) ανέφεραν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι δυνατό να γίνει κομμάτι της επιστημονικής ψυχολογίας και ότι θα πρέπει να αποτελέσει κομμάτι της ψυχολογίας για το ευρύ κοινό.
Αλήθεια όμως, πως ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά του;

Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη

zz309011

H Συναισθηματική Νοημοσύνη σαν έννοια προέκυψε σε αντιπαράθεση με την Γενική Νοημοσύνη, η οποία επικρατούσε στο χώρο της ψυχολογίας και των επιστημονικών κύκλων. Πολυετείς έρευνες έχουν αποδείξει την ικανότητα της Γενικής Νοημοσύνης να λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας πρόβλεψης της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής επιτυχίας ενός ατόμου.
Γενικότερα, ερευνητές αμφισβητούν αυτή την ικανότητα που έχει αποδοθεί στη Γενική Νοημοσύνη  θεωρώντας την ανεπαρκή για την πρόβλεψη συγκεκριμένων παραμέτρων της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας όπως  της επιτυχίας στην εργασία, του έλεγχου των συναισθημάτων και των κοινωνικών ικανοτήτων.
Μέσα από αυτού του είδους τις επιστημονικές αναζητήσεις των θεωρητικών, προέκυψαν ποικίλες έννοιες και σχολές που αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης.
Πολλοί άνθρωποι από το χώρο των επιχειρήσεων  αντιμετωπίζουν κατά παράδοση με σκεπτικισμό τον κλάδο της ψυχολογίας που ασχολείται με  «μαλακές δεξιότητες» και είναι επιφυλακτικοί απέναντι  σε θεωρίες. Η νευροεπιστήμη, όμως, κάνει σαφείς τους λόγους για τους οποίους η συναισθηματική νοημοσύνη έχει τόση σημασία
Η θεωρία για τη συναισθηματική νοημοσύνη αντλεί επιπλέον ερείσματα από τον κλάδο της νευρολογίας και της αρχιτεκτονικής του εγκεφάλου.
Για να θεωρήσουμε ότι είμαστε σε θέση να αναλύσουμε την συναισθηματική νοημοσύνη στον άνθρωπο και πώς εφαρμόζεται στη πράξη, πρέπει να κατανοήσουμε αρχικά την συναισθηματική δομή του εγκεφάλου. Ο D. Goleman αναφέρει ότι: «Είναι ανακαλύψεις που προσφέρουν μια εξήγηση για τις πλέον «σαρωτικές»στιγμές στη ζωή μας, όπου το συναίσθημα κατατροπώνει κάθε λογική»
 
7-things-should-know-your-emotional-intelligence-4

ΙQ vs EQ
Το λεγόμενο IQ είναι ένας δείκτης ο οποίος μετρά την ευφυΐα ενός συγκεκριμένου ανθρώπου σε σύγκριση  με κάποια άλλα άτομα. Ο εν λόγω δείκτης μετριέται με διάφορα τεστ που εξετάζουν τη λογική και την επαγωγική σκέψη του ατόμου. Ασχολείται δηλαδή με τις γνωστικές ικανότητες του, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση μιας εργασίας . Ανέκαθεν επικρατούσε η άποψη πως όταν ένα άτομο έχει υψηλό δείκτη νοημοσύνης είναι σχεδόν απίθανο να αποτύχει στη ζωή του. Εκείνο βέβαια που αξίζει να αναφέρουμε είναι πως το IQ είναι προκαθορισμένο, σε αντίθεση με την EQ η οποία μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία.
Από την «άλλη μεριά του νομίσματος» η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ), της οποίας η έννοια ανακοινώθηκε επίσημα 78 έτη μετά τον δείκτη νοημοσύνης, μετράει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο διαχειρίζεται τα συναισθήματά  στη ζωή και στον εργασιακό του χώρο γενικότερα, κατά πόσο εφαρμόζονται και ελέγχονται με σωστό τρόπο, αν χειρίζεται σωστά την λογική, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στις ανθρώπινες σχέσεις.
Ουσιαστικά παρουσιάζει την ικανότητα του ανθρώπου βάση ορισμένων ψυχολογικών  καταστάσεων να οδηγηθεί στην επιτυχία και την ευτυχία.
Γενικότερα, ερευνητές υποστηρίζουν ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη  αποτελεί το σύνολο των δεξιοτήτων οι οποίες καθορίζουν τη διακύμανση της ακρίβειας στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και κατανοούν τα συναισθήματά τους:
Με αυτό τον τρόπο τα είδη αυτών των δεξιοτήτων επεκτείνονται σε πέντε βασικούς τομείς :
1) Γνώση των συναισθημάτων μας. «Η αυτεπίγνωση – η αναγνώριση ενός συναισθήματος την ώρα που δημιουργείται – είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συναισθηματικής νοημοσύνης»
2) Έλεγχος των συναισθημάτων. Το να ελέγχουμε και να χειραγωγούμε τα συναισθήματα μας είναι μια ικανότητα που βασίζεται στην αυτεπίγνωση .
3) Εξερεύνηση κινήτρων για τον εαυτό μας. Ο έλεγχος των συναισθημάτων που αποσκοπεί στην επίτευξη ενός στόχου βρίσκεται πίσω από κάθε είδους επίτευγμα.
4) Αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων. Η ενσυναίσθηση είναι η θεμελιώδης ανθρώπινη δεξιότητα που στηρίζεται στην συναισθηματική αυτεπίγνωση. Ο εν λόγω όρος κατά τον Rogers ερμηνεύεται ως ακολούθως: «Το άτομο θεωρεί τον εαυτό του ως πλήρως αποδεχτό. Οποιαδήποτε και αν είναι τα συναισθήματα του και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται μία δεδομένη στιγμή αισθάνεται ότι είναι ψυχολογικά αποδεκτός από όλα τα άτομα».
5) Χειρισμός των σχέσεων. Η τέχνη των διαπροσωπικών σχέσεων είναι η δεξιότητα του χειρισμού των συναισθημάτων των άλλων.
Εν κατακλείδι, παρατηρώντας τα συναισθήματά μας εν τη γενέση τους,  θα βοηθηθούμε στην αντιμετώπιση διάφορων προκλήσεων που καθημερινά αντιμετωπίζουμε στην ζωή και στην εργασία μας, έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε και να ελέγχουμε σωστά τον φόβο μας, τη χαρά, τη θλίψη και το θυμό μας.
 EQ-IQ-Personality-intersect-1110101-600x490
Το τεστ…
Υπάρχουν πολλά τεστ που αναφέρονται ακριβώς στα συναισθήματα και τον τρόπο που τα διαχειρίζεσαι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως οι απαντήσεις που θα δώσεις θα καθορίσουν αποφασιστικά την συναισθηματική σου δεινότητα. Οι ερωτήσεις πάντως του παρακάτω τεστ, αφορούν σε θέματα της καθημερινότητας με τη σχέση και το φιλικό σου περιβάλλον γύρω από τους παρακάτω άξονες:
- Πώς αντιδράς σε κατάσταση άγχους;
- Τι κάνεις όταν σε διακατέχει ένα έντονο αρνητικό συναίσθημα;
- Πόσο εύκολα πλησιάζεις και αντιλαμβάνεσαι τους δικούς σου ανθρώπους χωρίς καν να σου μιλήσουν;
- Κατά πόσο επιστρατεύεις το χιούμορ σου για να αντιμετωπίσεις προκλητικές καταστάσεις;
- Είσαι ικανή να επιλύεις συγκρούσεις και δύσκολες καταστάσεις με όσο γίνεται πιο θετικό τρόπο;
Απάντησε με το χέρι στην καρδιά στις ερωτήσεις και πάρε μια ιδέα για το επίπεδο του EQ

Κάντε το τεστ εδώ
Επιμέλεια: Ιωάννα  Παπαϊωάννου
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Μπορούν όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να φτάσουν σε υψηλό γνωστικό επίπεδο;
Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Με βάση τα πρόσφατα ευρήματα των νευροεπιστημών, που ασχολούνται με τη μελέτη της δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου, έχει αποδειχτεί ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι το αποτέ-λεσμα της αλληλεπίδρασης κληρονομικών καταβολών και περιβαλλοντικών επιδράσεων. Πάνω στη «γενετική προίκα» κάθε παιδιού δομείται η «νευρωνική καλωδίωση» του εγκεφάλου, που αποτελεί τη βάση της μάθησης, της σκέψης και των συγκινήσεων. Αν λοιπόν η οικογένεια και το σχολείο προσφέρουν τα κατάλληλα ερεθίσματα στο παιδί, στη σωστή χρονική συγκυρία, τότε το παιδί μπορεί να αναπτύξει στο έπακρο τις ικανότητές του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η εκπαίδευση δεν είναι απλώς προϋπόθεση για μια καλύτερη ζωή. Είναι το απόλυτο προαπαιτούμενο για την ίδια την ανάπτυξη του εγκεφάλου.
Και πρέπει τα ερεθίσματα να δίνονται από τόσο νωρίς; Οι περισσότεροι έχουμε την εντύπωση ότι σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά αρκεί να παίζουν…
Φυσικά και το παιχνίδι παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού. Γι’ αυτό και η επαφή του παιδιού με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά υλικά θα πρέπει να γίνεται με παιγνιώδη τρόπο. Όμως υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουν και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί: ο εγκέφαλος του παιδιού έχει περιόδους ειδικής ευαισθησίας ή «παράθυρα ευκαιρίας», όπως τα ονομάζουμε, δηλαδή χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των οποίων είναι βιολογικά προγραμματισμένος για την ανάδυση μιας ικανότητας. Όπως λοιπόν το παιδί παθιάζεται με το περπάτημα, όταν πρωτομαθαίνει να στέκεται στα πόδια του, με τον ίδιο τρόπο θα παθιαστεί με τους αριθμούς, τα γράμματα ή την ξένη γλώσσα, όταν ανοίξει το αντίστοιχο παράθυρο ευκαιρίας.
Και πότε «ανοίγουν» αυτά τα «παράθυρα ευκαιρίας»;
Κατά κύριο λόγο στη διάρκεια της «χρυσής εποχής» του ανθρώπου, δηλαδή στα πρώτα έξι χρόνια της ζωής του, οπότε ο εγκέφαλος έχει εκπληκτικές ικανότητες μάθησης. Και πιο συγκεκριμένα, το «παράθυρο ευκαιρίας» για τη συναισθηματική ωρίμανση και την κοινωνικοποίηση είναι από τη γέννηση μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους. Το «παράθυρο» για τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης της γραφής και της ανάγνωσης, είναι ανοιχτό μέχρι τον έκτο χρόνο ζωής. Το «παράθυρο» για τη μαθηματική-λογική σκέψη ανοίγει τον πρώτο χρόνο και παραμένει ανοιχτό μέχρι τα πέντε. Το «παράθυρο» για την ξένη γλώσσα είναι ανοιχτό από τη γέννηση μέχρι και τα έξι χρόνια, ενώ για τη μουσική εκπαίδευση από τα 3-10 χρόνια της ζωής του παιδιού.
Δηλαδή όταν το παιδί αρχίσει τη θεσμικά προγραμματισμένη υποχρεωτική του εκπαίδευση, τα «παράθυρα ευκαιριών» έχουν κλείσει;
Με εξαίρεση τη μουσική, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γι’ αυτό λέμε και ξαναλέμε ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να αναπτύσσονται μέσα σε ένα κατάλληλο περιβάλλον που διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ψυχική υγεία του παιδιού, ενώ ταυτόχρονα του παρέχει πλούσια ερεθίσματα κάθε είδους και επιτρέπει να κινείται αυτόνομα και ελεύθερα, να επιλέγει δραστηριότητες και να δημιουργεί έργα που έχουν νόημα γι’ αυτό. Οργανώνοντας ένα τέτοιο περιβάλλον, οι τάξεις μοιάζουν περισσότερο με εργαστήρια, κατάλληλα εξοπλισμένα με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον τα παιδιά όχι μόνο μαθαίνουν με μεγάλη ευκολία, αλλά συνδέονται συναισθηματικά κατά τρόπο θετικό με τη γνώση, καθώς μέσα από την πράξη βιώνουν τη χαρά της ανακάλυψης και της δημιουργίας.
Αυτό είναι λοιπόν το «μαγικό» που γίνεται στη σχολή σας… 
Στην ουσία, ναι. Κατ’ αρχάς φέρνουμε σε επαφή τα παιδιά με τη γνώση με τρόπο παιγνιώδη, όπως ξαναείπα. Μας βοηθά πολύ το παιδαγωγικό υλικό της Μοντεσσόρι για τα μαθηματικά, το οποίο να σημειωθεί πως το 2005 αξιολογήθηκε ως το καλύτερο υλικό στον κόσμο για την ανάπτυξη της λογικής-μαθηματικής σκέψης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, κυρίως γιατί το βοηθά να ταυτίζει το συγκεκριμένο με το αφηρημένο και έτσι να κατανοεί έννοιες που το ωθούν να αναπτύσσει με τρόπο θαυμαστό το μυαλό του. Δεν εστιάζουμε μόνον εκεί όμως. Ασχολούμαστε πολύ και με την ψυχική υγεία του παιδιού, βοηθώντας το να αγαπά και να εκτιμά τον εαυτό του, δίνοντας έμφαση στη δουλειά του και όχι στο ποιος είναι. Γι’ αυτό αποφεύγουμε χαρακτηρισμούς, είτε θετικούς είτε αρνητικούς. Δεν θα πούμε ποτέ δηλαδή «Μπράβο, Κωστάκη, είσαι πολύ έξυπνος», αλλά «Είναι πολύ έξυπνο αυτό που σκέφτηκες». Επίσης, δίνουμε πολύ χρόνο στο παιδί να σκεφτεί, κάθε παιδί χρειάζεται τον χρόνο του και κάθε παιδί πρέπει να αισθάνεται χαρά για τη γνώση που ανακαλύπτει.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι το παιδί που φτάνει σε τέτοιο γνωστικό επίπεδο στο νηπιαγωγείο, μπορεί και να βαρεθεί στο δημοτικό. 
Αυτά είναι λόγια ανθρώπων που ταυτίζουν τη μάθηση με την καταπίεση. Είναι ποτέ δυνατόν να σκεφτόμαστε ότι η κεκτημένη γνώση είναι κάτι αρνητικό; Επιπλέον, νομίζετε ότι τα παιδιά που δεν έχουν φτάσει σε αυτό το γνωστικό επίπεδο δεν πλήττουν και εκείνα στο δημοτικό; Δυστυχώς πλήττουν και επιπλέον διακατέχονται από άγχος, καθώς εισέρχονται απροετοίμαστα σε ένα στρεσογόνο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι σήμερα επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η μάθηση παρεμποδίζεται κάτω από συνθήκες άγχους. Σκεφτείτε για ποια σχολεία μιλάμε. Για σχολεία στατικά στη διάρκεια μιας ολόκληρης εκατονταετίας. Για ένα άκαμπτο εκπαιδευτικό σύστημα, τη στιγμή που το ζητούμενο των σύγχρονων κοινωνιών είναι η ευλυγισία της σκέψης. Για δασκάλους που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δύο ειδών νοημοσύνης, τη λογική και τη γλωσσική, αγνοώντας την ανάπτυξη των υπολοίπων, εξίσου σημαντικών μορφών νοημοσύνης, όπως είναι η διαπροσωπική, η ενδοπροσωπική, η χωροταξική, η μουσική και η κιναισθητική νοημοσύνη. Για την εμμονή μέχρι σήμερα στον παπαγαλισμό που σφίγγει σαν κορσές και πνίγει τη σκέψη.
Κάνει το σχολείο λάθη, κάνουμε και εμείς οι γονείς πολλά λάθη από ό,τι φαντάζομαι. 
Δυστυχώς, οι γονείς δεν εκπαιδεύονται για τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής τους και είναι απόλυτα φυσιολογικό να πειραματίζονται και να πελαγοδρομούν σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον. Νομίζω πως δεν μαθαίνουν να σέβονται το παιδί τους. Και τι σημαίνει σέβομαι το παιδί μου; Του προσφέρω εμπειρίες και ερεθίσματα, το βοηθώ να αυτονομηθεί, σέβομαι τις επιλογές του και το αφήνω να έρθει αντιμέτωπο με τις συνέπειες των πράξεών του. Το αγκαλιάζω, το επαινώ, δεν το κρίνω συνεχώς, του δίνω σημασία και προσοχή. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ταυτίσει την αγάπη με την υποκατάσταση. Υποκαθιστούμε το παιδί στις βασικές λειτουργίες του, το ντύνουμε, το ταΐζουμε και επιλέγουμε εμείς αντί για αυτό, λέγοντάς του ότι είναι μικρό ακόμα. Το μήνυμα όμως που παίρνει το παιδί είναι ότι δεν είναι σε θέση να αποφασίζει για τον εαυτό του, ότι δεν είναι ικανό, οδηγώντας το έτσι στην ανασφάλεια και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Κλείνοντας, θέλω να μου μιλήσετε λίγο για την τιμωρία. Είστε κάθετα αντίθετη σε κάθε είδους τιμωρία. Μπορούν οι γονείς να βάλουν όρια, χωρίς να τιμωρούν τα παιδιά τους;
Η τιμωρία, η χρήση κάθε είδους βίας, λεκτικής ή σωματικής, σπάει τη σχέση ανάμεσα στον γονιό και το παιδί του. Δημιουργεί μνησικακία και καλλιεργεί τον φόβο. Ο φόβος δεν  προσφέρει τίποτα· αντιθέτως, νεκρώνει την ψυχή του παιδιού. Το παιδί που βιώνει αυτά τα συναισθήματα ενδεχομένως θα γίνει ένας επιθετικός και ανασφαλής ενήλικας. Με τρυφερότητα, δικαιοσύνη και αγάπη πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις εντάσεις. Να στεκόμαστε ισότιμα απέναντι στο παιδί μας, να το ακούμε. Να το φέρνουμε αντιμέτωπο με επιλογές και ευθύνες. Αν το υπηρετούμε και το υποκαθιστούμε, κατασκευάζουμε έναν μικρό τύραννο. Να το σεβόμαστε, να το αγαπάμε. Αγάπη, αγάπη, αγάπη.
montessori

Αυτή η μοναδική συναυλία γαλλόφωνης μουσικής θα πραγμοτοποιηθεί στο Gazarte, Βουτάδων 34, στο Γκάζι, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 στις 9.00 μμ. Πρόκειται ειλικρινά για ένα μοναδικό ραντεβού με τρεις κορυφαίους καλλιτέχνες, με έργα μεγάλων συνθετών, για μία βραδιά Tricolore, και με ευχές για μία δυνατή χρονιά.
Η Εθνική Πινακοθήκη - Παράρτημα Κέρκυρας (στη Κάτω Κορακιάνα), στο πλαίσιο του προγράμματος 'Κυριακή... πάμε Πινακοθήκη', την Κυριακή 26 Ιανουαρίου υποδέχτηκε τη ΝΕΑ χρονιά με μία εκδήλωση για παιδιά αφιερωμένη στους 12 ΜΗΝΕΣ και τον κύκλο του χρόνου. Ο Ps.Mavro/Stavriotis συνεπικουρούμενος από τον George Micalef εμπνεύστηκε από τους MHNEΣ και τα σύμβολά τους και δημιούργησε ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ καρτελάκια με αυτό το θέμα (4εποχές – 12 μήνες) …αλλά και τα παιδιά ζωγράφισαν τα δικά τους ημερολόγια γεμάτα με χρώματα και σχέδια …για μια χρονιά γεμάτη ΤΕΧΝΗ!

 


«Η Γη από Ψηλά»: Εκπαιδευτικά εργαστήρια για μαθητές στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Πρωτότυπα εκπαιδευτικά εργαστήρια με τίτλο «Η Γη από Ψηλά» για μαθητικές ομάδες της Έκτης Δημοτικού, καθώς και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, θα διοργανωθούν από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 23 Μαρτίου 2014 στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
Τα διαδραστικά αυτά εργαστήρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του γαλλου- ελληνικού φεστιβάλ «Γεωσυναντήσεις», με πρωτοβουλία της εταιρείας «Conférences sans Frontières», του Μαριολοπουλείου- Καναγκινείου Ιδρύματος Επιστημών Περιβάλλοντος και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάς- Γαλλία Συμμαχία 2014».
Τα εργαστήρια βασίζονται στην ομότιτλη έκθεση του γαλλικού περιφερειακού οργανισμού προώθησης επιστημονικού πολιτισμού Centre Sciences. Χάρη σε δορυφορικές εικόνες της γαλλικής εταιρείας Planet Observer, η έκθεση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν με διαδραστικό τρόπο και πειράματα τη συμβολή της δορυφορικής απεικόνισης στην κατανόηση και στην πρόβλεψη των φυσικών φαινομένων.
Στόχος των εργαστηρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος Ευγενίδου, είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τη συμβολή της διαστημικής τεχνολογίας στη γνώση της Γης και της γεωφυσικής, στην παρατήρηση του κλίματος και στην κατανόηση των κλιματικών αλλαγών, στην παρατήρηση των περιβαλλοντικών μεταβολών και των κλιματικών καταστροφών, στην παρατήρηση των ακτογραμμών, καθώς και σε άλλους τομείς, όπως η χρήση γης ή η γεωργία μέσω δορυφόρου.
Τα εργαστήρια θα πλαισιώνονται από εξειδικευμένους μουσειοπαιδαγωγούς και θα γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή (ώρες 09:30 π.μ. και 11:30 π.μ.), ενώ η διάρκειά τους είναι μιάμιση ώρα. Η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά είναι δωρεάν, απαραίτητη όμως είναι η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 210 9469688, ώρες 09:00-15:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή.ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πρόσβαση άνευ ορίων – Unlimited Access


Πρόσβαση άνευ ορίων – Unlimited Access

Με αφορμή το Unlimited Festival που οργανώθηκε το 2012 στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας στο Λονδίνο και με πρωτοβουλία του British Council (UK), τέσσερις φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, το Unlimited Access (Πρόσβαση άνευ ορίων) προσβλέπει στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στην ανάθεση, τη δημιουργία και την προβολή παραστάσεων παραστατικών τεχνών που εμπλέκουν ανθρώπους με αναπηρία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Στέγη, σε συνεργασία με το British Council και τους άλλους εταίρους, προτείνει μια εκτεταμένη σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων σύγχρονου χορού, με την εμπλοκή ανθρώπων με και χωρίς αναπηρία.

Από τη διαφορετικότητα στη μοναδικότητα: Ένα εργαστήριο κίνησης για άτομα με κινητική αναπηρία, επαγγελματίες χορευτές και για όποιον αγαπά την έκφραση μέσω του χορού
Τις Παρασκευές, 17, 24 & 31 Ιανουαρίου, 7, 14, 21 & 28 Φεβρουαρίου, 7, 14, 21 & 28 Μαρτίου και 4 Απριλίου 2014 | 17:30-19:30
Ένα σώμα νιώθει, ελίσσεται, πέφτει, σηκώνεται.
Αναπνέει, συσπάται, χαλαρώνει.
Κινείται στο χώρο και στο χρόνο,
μόνο του ή με άλλα σώματα.
Το εργαστήριο αυτό εστιάζει στο σώμα και στις δυνατότητές του, μέσω της ενσυνείδητης κίνησης στο χώρο και στο χρόνο αλλά και στην ξεχωριστή δυνατότητα έκφρασης των συναισθημάτων του. Ειδικότερα, αξιοποιώντας τις αναλυτικές, συνθετικές και κριτικές δεξιότητες του ανθρώπου, θα δημιουργήσουμε κινητικό λεξιλόγιο το οποίο θα αναπτύξουμε σε κινητικές φράσεις και σε παραλλαγές μέσα από κοινά θέματα, που αφορούν στο δημιουργικό χορό.
H μέθοδος στηρίζεται στις αρχές της δημιουργικής κίνησης –σώμα, δυναμική, χρόνος, χώρος, σχέσεις– καθώς και στις αρχές της σύνθεσης: μοτίβο, φράση και πειραματισμοί στους χορογραφικούς τρόπους (επανάληψη, αντιστροφή, αύξηση και μείωση του κινητικού λεξιλογίου, θέμα και παραλλαγές).
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να προσεγγίσουμε την κίνηση μέσα από τη μοναδικότητα του κάθε συμμετέχοντα έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε το βέλτιστο των ικανοτήτων του και να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης (μέσα από την ομάδα), εστιάζοντας εξίσου τόσο στις προσωπικές δυνατότητες και επιλογές του καθενός, όσο και στην απελευθέρωση της δημιουργικότητάς του.
Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Μαρία Κολιοπούλου (χορογράφος) και Ανδρέας Κολίσογλου (χορευτής)

Αίσθηση-κίνηση-επαφή: Ένα εργαστήριο για ανθρώπους με και χωρίς προβλήματα όρασης
Τα Σάββατα, 18 & 25 Ιανουαρίου, 1 & 15 Φεβρουαρίου, 8, 15 & 22 Μαρτίου, 5 & 26 Απριλίου και 3, 10 & 17 Μαΐου 2014 | 17:30-19:30
Το εργαστήριο αυτό αποτελεί μια πρόκληση-εμπειρία ανταλλαγής και διαλόγου, επαφής και γνώσης για βλέποντες και μη βλέποντες, ερασιτέχνες και επαγγελματίες της κίνησης. Στόχος είναι, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, με διάθεση εξερεύνησης και ανάπτυξης της κίνησης, να δημιουργήσουμε μία ομάδα με δυνατούς δεσμούς και ξεχωριστό χαρακτήρα.
Μέσα από δημιουργικές ασκήσεις αυτοσχεδιασμού, μελέτη της σωματικής φόρμας και λειτουργίας των αισθήσεων, θα ανακαλύψουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κινηθούμε, να χορέψουμε και να εκφραστούμε, να συνεργαστούμε με τους άλλους και να καλλιεργήσουμε την κιναισθητική μας αντίληψη. Θα πειραματιστούμε με την κίνηση και τις δυνατότητες του σώματος, την επαφή, τη φωνή, το λόγο και τη μουσική.
Το εργαστήριο θα εξελιχθεί σταδιακά μέσα από τις εβδομαδιαίες πρακτικές συναντήσεις μας, τη συζήτηση και ανατροφοδότηση, μεταμορφώνοντας ιδέες και αισθήσεις σε χορευτική πράξη, μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης και ανάπτυξης του καθενός ξεχωριστά αλλά και της ομάδας εν γένει.
Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Ίρις Καραγιάν (χορογράφος) και Μενέλαος Τσαούσης (εκπαιδευτής κινητικότητας και προσανατολισμού)

Ένα ανοιχτό εργαστήριο για μεικτή ομάδα ανθρώπων, με και χωρίς αναπηρία
Τις Δευτέρες, 17 & 24 Φεβρουαρίου, 10, 17, 24 & 31 Μαρτίου, 7, 14 & 28 Απριλίου και 5, 12 & 19 Μαΐου 2014 | 17:30-19:30
Το εργαστήριο θα είναι μια εισαγωγή σε βασικές τεχνικές χορευτικού αυτοσχεδιασμού, με έμφαση στη συνείδηση του σώματος στο χώρο και σε σχέση με άλλα σώματα. Σε πρακτικό επίπεδο, το εργαστήριο έχει στόχο να ανιχνεύσει κοινό έδαφος ανάμεσα στους διαφορετικούς ανθρώπους της ομάδας. Θα δουλέψουμε με το ρυθμό ως μέσο για να συνδεθούμε με τους άλλους και με φυσικά αντικείμενα σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια κοινή σωματική εμπειρία για ολόκληρη την ομάδα.
Σε γενικές γραμμές, το εργαστήριο θα δώσει έμφαση στην απελευθέρωση της δημιουργικότητάς μας, σε ό,τι αφορά την κίνηση και τη φωνή, καθώς και στην ανάπτυξη μιας παρουσίας με αυτοπεποίθηση στο στούντιο και, κατʼ επέκταση, πάνω στη σκηνή. Ζητήματα τεχνικής θα αναδειχθούν μέσα από ατομικές και ομαδικές ασκήσεις και αυτοσχεδιασμούς και όχι μέσα από προσχεδιασμένες ασκήσεις που θα κληθούμε να μάθουμε και να εκτελέσουμε συντονισμένα.
Θα είναι μια ευκαιρία να μάθουμε ο ένας από τον άλλον μέσω του χορού και να ανακαλύψουμε τις απεριόριστες εκφραστικές δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος.
Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Μέντη Μέγα (χορογράφος) και Ειρήνη Κουρούβανη (χορεύτρια)

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για τους τρεις κύκλους

Απαραίτητη είναι η κράτηση θέσης για τους κύκλους των τριών εργαστηρίων του Ιανουαρίου-Μαΐου 2014, με αποστολή αίτησης ενδιαφέροντος στο education@sgt.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 213 017 8002.


Ιανουάριος - Μάιος 2014


Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφ. Συγγρού 107-109, 2109005800

H ΜΚΟ «ΕΔΡΑ» μέσω της Παιδικής Πολιτιστικής Λέσχης «ΕΚΦΡΑΣΗ» υλοποιεί το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Στο βάθος…ΚΗΠΟΣ!» για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.

Αν θέλετε να φανταστείτε μια μέρα στο πρόγραμμά μας, απλά κλείστε τα μάτια…
… ακούστε τον ήχο από τα τσαπάκια των παιδιών… νιώστε τα λασπωμένα χεράκια τους με το παιχνίδι με το χώμα… μυρίστε το άρωμα της λεβάντας στην ατμόσφαιρα και στα χεράκια που μόλις έτριψαν τα φυλλαράκια της… δείτε τα κοκκινισμένα χειλάκια τους από το παιχνίδι μέσα στον κήπο…
Τώρα το βλέπετε καθαρά… Στο βάθος…. Υπάρχει ένας ΚΗΠΟΣ!
Όσο για τις δράσεις των παιδιών….. κάποια από τα θέματα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι….
Τα λαχανικά μας. Πώς τα καλλιεργούμε, πώς τα περιποιούμαστε, ποια λαχανικά πρέπει να τρώμε ανά εποχή, κ.α.
Τα αρωματικά της Ελλάδας. Ποια είναι πως τα αναγνωρίζουμε, ποια είναι η χρήση τους (π.χ. μαγειρική, φαρμακευτική κ.α.), πως τα καλλιεργούμε, κ.α.
Τα καρποφόρα μας. Πως τα καλλιεργούμε, πως τα περιποιούμαστε, τι μας προσφέρουν κ.α.
Βιολογική καλλιέργεια. Πώς κάνουμε βιολογική καλλιέργεια, πόσο ποιο υγιεινή είναι η τροφή, κ.α.
Ο κύκλος του νερού και η σημασία του στο περιβάλλον και τα φυτά.
 Στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», σε έκταση που έχει παραχωρηθεί στην Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ».
Σημείο συνάντησης: Κτίριο Natura.

 Δήλωση συμμετοχής: Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων, κα. Μαριτίνα Κονταράτου 2105901243, 6942056334, arts.edra@gmail.com,
edra-coop.gr


Στις 10 π.μ., κάθε Κυριακή

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», Κτίριο Natura.


 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΔΒΜ

                                                                                                                          

                                                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                                                                      ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

                                                                          ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
                                                       ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
                                                 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ  -  ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση:    συν. Μεταμόρφωσης,                                                                                     Αριθ. Πρωτ. 209
ΤΚ 37001, Ζαγορά Μαγνησίας                                                                                          Ζαγορά ,09/01/2014
 Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου σας ενημερώνει ότι η συλλογή αιτήσεων συμμετοχής στα δωρεάν σεμινάρια επιμόρφωσης ενηλίκων συνεχίζεται κανονικά χωρίς χρονικό περιθώριο και έχουν επιπλέον εμπλουτιστεί με νέες ειδικότητες όλων των αντικειμένων.  Η συλλογή των αιτήσεων γίνεται στην έδρα του ΚΔΒΜ στο χώρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (συνοικία Μεταμόρφωσης) αλλά και στο χώρο του πρώην Δημαρχείου Τσαγκαράδας όπως και στα γραφεία των τοπικών Κοινοτήτων κατά τις ημέρες που αυτά λειτουργούν από τους αρμόδιους δημοτικούς υπαλλήλους. Κατόπιν συνεννόησης υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης.
 Όσοι πολίτες έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις συμμετοχής και έχουν ολοκληρώσει κάποιο πρόγραμμα ή ακόμη αναμένουν να ολοκληρώσουν μπορούν παράλληλα να δηλώσουν συμμετοχή για τα νέα προγράμματα, ανεξάρτητα από την προηγούμενη αίτηση η οποία ισχύει κανονικά. Όσοι δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή ξανά μπορούν κανονικά να εγγραφούν σε όλα τα προγράμματα που επιθυμούν. Επίσης έχει καταργηθεί το όριο των δύο συμμετοχών για κάθε εκπαιδευόμενο, συνεπώς είναι δυνατόν κάθε πολίτης να ενταχθεί σε περισσότερα από δύο σεμινάρια χωρίς συγκεκριμένο όριο.
 Προς επιπλέον ενημέρωση των πολιτών αναφέρουμε ότι τα τμήματα που δημιουργούνται λειτουργούν στην Ζαγορά, στον Άγιο Δημήτριο και στην Τσαγκαράδα. Υπάρχει σαφώς δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων και σε άλλα χωριά του Δήμου εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι και απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων.
 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΔΒΜ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:  6981120257, 2426023708, 2426340250, aipolitis@yahoo.com, kdvm.anatolikopilio@yahoo.com, kdvm33@gmail.com

Τα διαθέσιμα σεμινάρια έχουν αναρτηθεί στο blog του τοπικού ΚΔΒΜ : kentrodiavioumathisiszag-mour.blogspot.gr
 Μαθήματα φωτογραφίας, δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο, ηχογράφησης και μουσικής παραγωγής αλλά και εκπαίδευση στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνονται στη θεματολογία των σεμιναρίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων που με όχημα τις νέες τεχνολογίες, στοχεύουν στην προώθηση της άτυπης μάθησης, της δημιουργικότητας και της κοινωνικής δικτύωσης.

http://www.librarychania.gr/index.php/latest-news/125-20-1-2014-nea-seminaria-sto-media-lab-tis-dimotikis-vivliothikis-xanion-me-epikentro-tis-nees-texnologies
Αγαπητοί/ές συνάδερφοι, φίλοι και ενδιαφερόμενοι για θέματα ψυχικής υγείας και κοινοτικής πρακτικής,

σας προσκαλούμε στο Εκπαιδευτικό Tριήμερο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας που θα λάβει χώρα στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στις 7-8-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ με θέμα:

«ΞΑΝΑ-ΕΠΙΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ:

Δημιουργική αξιοποίηση των ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ,
του ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ και του ΓΕΝΕΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ στη θεραπεία».

με τη YAEL GERSHONI M.sc ,
ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια αφηγηματικής και συν-διευθύντρια από το Ινστιτούτο Barcai, Τελ Αβιβ, Ισραήλ.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν:

- ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, 7.00 - 9.30 μ.μ.,
στο Ξενοδοχείο “Metropolitan”, συνεδριακός χώρος “ΚΑΠΑ”, Βασ. Όλγας 65, 54642, Θεσσαλονίκη.

Στην Ανοιχτή ΔΩΡΕΑΝ Εκδήλωση είστε όλοι και όλες προσκεκλημένοι.

Εκτός από τη διάλεξη, θα υπάρξουν συμμετοχικές ασκήσεις
καθώς και παρουσίαση παραδειγμάτων από την θεραπευτική πράξη.

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
Σάββατο: 11.00 π.μ. – 7.00 μ.μ.,
Κυριακή 10.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.,

στο χώρο του Κέντρου Bienestar,
Βασιλίσσης Όλγας 181, 54645, Θεσσαλονίκη.

-------------------------------------------------------------------------------------

Το εκπαιδευτικό τριήμερο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει AYTONOMA,χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.

Εντάσσεται όμως, στα πλαίσια του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ που πιστοποιείται από το Dulwich Centre της Αυστραλίας, συνδέεται με το αντίστοιχο πρόγραμμα Master του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης και οδηγεί στο Πτυχίο του Αφηγηματικού Ψυχοθεραπευτή.
-------------------------------------------------------------------------------------

Επιπλέον πληροφορίες για τις παραπάνω εκδηλώσεις, την Αφηγηματική Θεραπεία και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας του Dulwich Center θα βρείτε εδώ:

http://www.narrativetherapy.gr/

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφόρηση (narrativetherapygr@gmail.com, 6941405424)Nα είστε καλά,


Αδάμ Χαρβάτης,
Ψυχολόγος, MSc, PhD
Συντονιστής του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Αφηγηματικής Πρακτικής (ΙΑΨ)


Κασσάνδρα Πήτερσεν
Ψυχολόγος - Αφηγηματική Ψυχοθεραπεύτρια
Οργανωτική υπεύθυνη του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Αφηγηματικής Πρακτικής (ΙΑΨ)

Τατιανα Τριγωνη Εργαστηριο Τεχνης  
Ζωγραφική και σχέδιο για ενήλικες. Κάθε Πέμπτη 6-9μ.μ. ΧΑΝΘ Θες/νίκης 2310 241007
Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών
Κέντρο Συνεχόμενης Εκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης

E Learning


Καταχωρήστε το email σας εδώ:
http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/nsemail.php
προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις και θα μπείτε σε κλήρωση για δωρεάν συμμετοχή σε πρόγραμμα της επιλογής σας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10/2/2014. 

Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου 2014 


Η εγκύκλιος για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου 2014 των 1000 σε δικαιούχους φοιτητές θα εκδοθεί τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου ή τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου ενώ οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν μέσα στον Φεβρουάριο. 
Η εγκύκλιος για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου 2014 των 1000 ευρώ θα εκδοθεί στο τέλος του Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου και θα προβλέπονται οι προθεσμίες που οι φοιτητές θα κάνουν τις αιτήσεις τους στις Γραμματείες των Σχολών για την χορήγηση του.
 Η προθεσμία για τις αιτήσεις στις Γραμματείες για το Φοιτητικό Επίδομα 2014 από τους φοιτητές αναμένεται να λήξει τέλος Μαρτίου. Συγκεκριμένα οι Γραμματείες των τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα καλέσουν τους δικαιούχους για το Φοιτητικό Επίδομα 2014 να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και χωρίς να χρειαστεί να απευθυνθούν στις εφορίες, αφού οι γραμματείες των σχολών θα υποβάλουν τις αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.

  Οι προϋποθέσεις για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου


 Οι προϋποθέσεις για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν από τις περσινές.
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. 
Το όριο των 30.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. 
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του πατέρα, της μητέρας και των ανήλικων τέκνων τους από κάθε πηγή.

Η Διαδικασία για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου: Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργεί­ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη­τισμού, μεριμνά για τη μεταβίβαση, στην αρχή κάθε έτους, των αναγκαίων πιστώσεων στις Υπηρεσίες Δη­μοσιονομικών Ελέγχων (Υ.Δ.Ε.) νομών και νομαρχιών, οι οποίες ορίζονται προς τούτο δευτερεύοντες διατάκτες. 
Η οικεία Υ.Δ.Ε. μετά τη μεταβίβαση της πίστωσης εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται ολόκληρο το ποσό των μεταβιβαζόμενων πιστώσεων. Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδό­ματος υποβάλλουν σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με τα δικαιολογητικά τ, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής. 
Η ανωτέρω Διεύθυνση συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης της επόμενης ενότητας (παρ. 2α), ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προ­ωθεί στην Υ.Δ.Ε. της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος. 
Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του φοιτητικού επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια είναι η Υ.Δ.Ε. του νο­μού, στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 
Τα δικαιολογητικά για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάλη­ψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου. 
Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: 
i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πα­τρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN ή φωτοτυπία του λογαριασμού],
iv) την αιτιολογία και το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα,
ν) το πληρωτέο ποσό,
vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστά­μενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του οικείου Α.Ε.Ι. 
Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου: Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.
Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. 
Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:
ΐ) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.
Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.
Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητεί­ται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμε­νου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρε­ούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιε­χόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κα­τάστασης (Ε9).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δι­καιούχου. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.
Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κα­τοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθω­ση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον. δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.
Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζη­τηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία.
Το φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στις οικογένειες που έχουν προπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων ή σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδος.
Χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτήν της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες.
Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος. Δεν δικαιούνται το φοιτητικό επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Η φοίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση της Σχολής ή του Τμήματος αυτής, το περιεχόμενο του οποίου αναλύεται στα έντυπα πιστοποιητικού (διαφορετικά για Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και τα οποία εκδίδονται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους και φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής.
Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί (για πρώτη φορά) στο πρώτο έτος σπουδών, στο πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή.
Στα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει να αναφέρονται μαθήματα και όχι διδακτικές μονάδες.
Τα πιστοποιητικά σπουδών που αναφέρουν διδακτικές μονάδες δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής που εγγράφεται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος αλλά στο β’ εξάμηνο (εαρινό) δικαιούται ολόκληρο το επίδομα.
Δικαιούχος είσπραξης του επιδόματος είναι ο πατέρας ή η μητέρα του φοιτητή. 
Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ’ όσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού
γ) είναι πάνω από 25 ετών
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης. 

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: Οι προϋποθέσεις για να καταβληθεί το φοιτητικό επίδομα Ενοικίου  δεν θα έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις με πέρσι και ο φοιτητής για να το λάβει θα πρέπει να σπουδάζει σε πόλη άλλη από αυτήν της κύριας κατοικίας του και να διαμένει σε μισθωμένη οικία. Στην πόλη στην οποία διαμένει ο φοιτητής, οι γονείς του δεν θα πρέπει να έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
Για την απόδειξη του γεγονότος ότι ο φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία, οι γονείς του θα πρέπει να προσκομίσουν, μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος, το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
Όσον αφορά στα μισθωτήρια συμβόλαια επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
* Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Στις περιπτώσεις που απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο για τη χορήγηση του επιδόματος γίνονται δεκτά και συμβόλαια που έχουν λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι ίσχυσαν τουλάχιστον επί δίμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα. Η συμπλήρωση του διμήνου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης. 
* Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.
 * Η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν θεωρείται ως μίσθωση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ’ αυτό και απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο για το ίδιο διάστημα.
 * Γίνονται δεκτά μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης σε απόσταση μέχρι 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής σύμφωνα με βεβαίωση αρμόδιας Αρχής.
 * Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και οικοτροφεία δεν δικαιούνται το φοιτητικό επίδομα Το dikaiologitika.gr θα σας ενημερώσει σχετικά με την έκδοση της εγκυκλίου και την έναρξη των αιτήσεων αλλά και για τυχόν αλλαγές για το Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου 2014 

ρεπορταζ επιμέλεια Μπέσκος Σ.
www.dikaiologitika.gr
Αρχική Αγγλικά » Γαλλικά » Γερμανικά » Ιταλικά » Ισπανικά » Κινέζικα » Τούρκικα » Ρώσικα » Ξεν. Βιβλία Άλλες Γλώσσες Σημαντικά Άρθρα: Ενημέρωση σχετικά με αποτίμηση προσόντων των προς μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων Ξεκινά στο ΣτΕ η εκδίκαση προσφυγών των 8 Πανεπιστημίων για την διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων Γενικού ενδιαφέροντος » Μαθησιακές δυσκολίες » Γενικά » Κ.Ξ.Γ. » Αγγελίες » Αναζήτηση Εργασίας » Επικοινωνία Παρασκευή, 10/01/2014, 13:36 844 Χρήστες Online Ακολουθείστε μας στο TWITTER : https://twitter.com/XenesGlosses Home / HEADER-NEWS / Προκήρυξη νέου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης που αφορά στην Ειδική Αγωγή Προκήρυξη νέου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης που αφορά στην Ειδική Αγωγή 6 λεπτά πρίν eidagogi ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (2014) Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, επιμορφωτικά σεμινάρια Δια Βίου Μάθησης – εξάμηνης διάρκειας (450 ώρες) για πτυχιούχους ΠΕ, ΤΕ, ΙΕΚ και φοιτητές με θέμα: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ιανουάριος 2014 – Ιούνιος 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αναστασία Αλευριάδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Η διαμόρφωση του προγράμματος γίνεται με βάση 7ωρα μαθήματα. Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εργαζόμενους στο χώρο της Ειδικής και Γενικής Αγωγής, σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και Φοιτητές που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 1 (μια φορά) το μήνα το Σάββατο, και δια ζώσης το Σάββατο, 1 (μια φορά) το μήνα. Η διά ζώσης συνάντηση διαρκεί από τις 11:00 – 16:30. Μετά από αίτημα των επιμορφούμενων στα πλαίσια του σεμιναρίου παραδίδονται μαθήματα προετοιμασίας για τον ΑΣΕΠ (ειδικές εργασίες προετοιμασίας στη διδακτική μεθοδολογία παιδιών με ειδικές ανάγκες). Tο κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα (900 ευρώ), στα οποία συμπεριλαμβάνονται βιβλία, σημειώσεις, παράδοση εργασιών με βάση σχέδια διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή στο γνωστικό αντικείμενο του/της κάθε επιμορφούμενου/ης, και αξιολόγησή τους με εξετάσεις και εργασία. Επίσης δίνεται υποτροφία στον/στην αριστεύσαντα. Η προκαταβολή για την κάλυψη της θέσης ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται σε 2 ισόποσες δόσεις, οι οποίες θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Για το δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια της Ειδικής Αγωγής προαπαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού 200 € στον αρ. λογαριασμού 5250-039507-824 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας με αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του καταθέτη. Η ακύρωση της εγγραφής μπορεί να γίνει σε διάρκεια 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εγγραφής και παρακρατούνται τα 100 ευρώ. Τα μαθήματα γίνονται από μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων συναφών ειδικοτήτων, διδάκτορες καθώς επίσης και διορισμένους έμπειρους ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Παρέχεται βεβαίωση εξειδίκευσης υπογεγραμμένη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος. Το πρόγραμμα παρέχει παιδαγωγική επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εξαμηνιαίας διάρκειας: μαθήματα στην Παιδαγωγική της ένταξης και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (στην Εκπαίδευση των παιδιών και εφήβων με νοητική αναπηρία, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, τύφλωση, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α.), καθώς επίσης πρακτική άσκηση και εξειδικευμένες εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο του/της κάθε επιμορφούμενου/ης. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 30 ECTS. Οι αιτήσεις γίνονται on line στο http://sea.nured.uowm.gr/applications/sea_2014.php Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα: http://blogs.uowm.gr/sea πηγή http://seepea-stella.blogspot.gr/ Διάδωσε το τώρα! 0 Οι αναγνώστες του άρθρου διάβασαν και τα παρακάτω: eidagΕτήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 500 ωρών στην ειδική αγωγή eidagogiΕτήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή eidagogi8500 προσλήψεις στην ειδική αγωγή φέτος eidagogiΈνωση Ελλήνων Φυσικών – Ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα στην ειδική αγωγή Προηγούμενο: Εκπαιδευτικοί – Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε περίπτωση διαθεσιμότητας PEARSON HELLAS .Pearson Hellas .Pearson Hellas online catalogue Animated stories for Senior ABC students Blended Learning ELT Resources Pearson E-shops Pearson Hellas – Παρουσιάσεις Βιβλίων Pearson Hellas webinars Pearson International webinars Teaching English Grammar Βρείτε μας στο facebook Τα πάντα για τις εξετάσεις του PTE Στείλε το άρθρο σου Θέλεις και εσύ να γίνεις αρθρογράφος ? Γράψε το άρθρο σου και δημοσίευσε το στην δικτυακή πύλη XenesGlosses.eu. Στείλε τώρα το άρθρο σου στο contact [ at ] xenesglosses.eu. Δημοσκοπήσεις Ποια γλώσσα θα θέλατε να μάθετε ως δεύτερη ξένη γλώσσα ; Γερμανικά Γαλλικά Ιταλικά Ισπανικά Πορτογαλικά Γιαπωνέζικα Κινέζικα Τούρκικα Ρωσικά Ολλανδικά Άλλη View Results Polls Archive Εορτολόγιο Μετάφραση Translate to: Powered by Google Translate. Άρθρα με βάση την λέξη “κλειδί” 2012 2013 Palso Ανακοίνωση Αποσπάσεις Αποτελέσματα Γαλλικής Γερμανικής Δείτε Δωρεάν ΕΚΠΑ Εκπαίδευση Εκπαίδευσης Εξετάσεων Θέσεις ΟΑΕΔ ΟΛΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ Παιδείας Προσλήψεις Πρόγραμμα Υπουργείο Παιδείας αναπληρωτών αξιολόγηση για εκπαιδευτικούς για την για τις γλώσσας διδασκαλία εκπαιδευτικοί εκπαιδευτικούς εκπαιδευτικών ενημέρωση εξετάσεις εργασίας καθηγητές καθηγητών μαθήματα μαθητών ξένων γλωσσών προγράμματα πρόσκληση στα σχολεία σχολεία των εκπαιδευτικών Google Αναζήτηση RSS Ροή ειδήσεων Παιδεία Όλο και περισσότεροι νέοι ανησυχούν για την κλοπή της διαδικτυακής τους ταυτότητας 10 Ιανουαρίου 2014 «Τοποθέτηση ωφελούμενων ανέργων στο Πλαίσιο των πράξεων του ΥΠΑΙΘ : Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα » 10 Ιανουαρίου 2014 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Δ.Ε.Α.Υ: Δ.Δ.Ε ΕΒΡΟΥ - Δ.Δ.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ 10 Ιανουαρίου 2014 Ε.Λ.Μ.Ε ΣΕΡΡΩΝ: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 10 Ιανουαρίου 2014 Καταγραφή κόστους για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας σε όλα τα σχολεία μέχρι 31-1-14 10 Ιανουαρίου 2014 Μήνυμα-μυστήριο προκαλεί βραχυκύκλωμα στις εφορίες (αφορά την έκτακτη εισφορά) 10 Ιανουαρίου 2014 Προκήρυξη νέου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης που αφορά στην Ειδική Αγωγή και διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη 10 Ιανουαρίου 2014 Π.Δ.Ε ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ: Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ 10 Ιανουαρίου 2014 Στο απροχώρητο το πρόβλημα της διακίνησης και της χρήσης ναρκωτικών στο ΑΠΘ 10 Ιανουαρίου 2014 10-01-14 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2013-2014 10 Ιανουαρίου 2014 10-01-14 Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδίας 10 Ιανουαρίου 2014 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 153077/Γ2/18-10-2013 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2013-2014 10 Ιανουαρίου 2014 ΑΕΙ με εξαιρετικό επίπεδο αλλά με υποδομές κάτω από τη βάση 10 Ιανουαρίου 2014 Κλειδώνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τις 27 Μαϊου 10 Ιανουαρίου 2014 Δ.Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 10 Ιανουαρίου 2014 RSS Ροή ειδήσεων Εργασία Post Doc Researcher - Nanocoatings with improved Aerodynamic and De-icing Behavior for Aircraft at National Center for Scientific Research Demokritos, Greece 10 Ιανουαρίου 2014 34 Υποτροφίες στο εξωτερικό (09/01/2014) 10 Ιανουαρίου 2014 2 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην εταιρεία AXINAR - Νικολαΐδης Θ. Γεώργιος (Θεσσαλονίκη) 10 Ιανουαρίου 2014 Θέση εργασίας στην εταιρεία AXINAR - Νικολαΐδης Θ. Γεώργιος (Θεσσαλονίκη) 10 Ιανουαρίου 2014 Υπεύθυνες θέσεις καταστημάτων στην Inditex (Κομοτηνή) 10 Ιανουαρίου 2014 Εμπορικοί υπεύθυνοι στην Inditex Greece (Αλεξανδρούπολη) 10 Ιανουαρίου 2014 Θέση εργασίας Προγραμματιστή στη Σκωτία από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen 10 Ιανουαρίου 2014 RSS Ροή ειδήσεων Φορείς 10-01-14 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) 10 Ιανουαρίου 2014 10-01-14 Κ. Αρβανιτόπουλος: «Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία» 10 Ιανουαρίου 2014 14 θέσεις Εποχικού Προσωπικού σε ΝΠΔΔ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 10 Ιανουαρίου 2014 5 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου 10 Ιανουαρίου 2014 09-01-14 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Προέδρου ή Σχολικού Συμβούλου ή Εκπαιδευτικού στο Επιστημονικό ... 9 Ιανουαρίου 2014 RSS Ροή ειδήσεων Διαγωνισμοί Volume of retail trade up by 1.4% in euro area. Up by 1.2% in EU28 9 Ιανουαρίου 2014 Παράταση της υποβολής συμμετοχών για το DisruptStartupScaleUp Founders Bootcamp μέχρι τις 15/1 8 Ιανουαρίου 2014 Τα καλύτερα εγχειρήματα του Kickstarter το 2013 8 Ιανουαρίου 2014 13-15/01/2014 - Ημερίδες με θέμα «Δυνατότητες ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας στις χώρες GCC (Gulf Cooperation Council )» (Hράκλειο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα) 8 Ιανουαρίου 2014 Το ΣΔΙΤ "Διαχείριση απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας" βραβεύτηκε ως «Εργο της Χρονιάς 2013" 8 Ιανουαρίου 2014 10/01/2014 - Eνημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» (Μεσσηνία) 8 Ιανουαρίου 2014 17-19/01/2014 - Athens Startup Weekend Education 8 Ιανουαρίου 2014 Tutorizon: παράθυρο στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι 8 Ιανουαρίου 2014 Τι πιστοποιητικά χρειάζονται όσοι ιδρύουν επιχείρηση τροφίμων - ποτών 8 Ιανουαρίου 2014 Πιέσεις στο ελαιόλαδο πανευρωπαϊκά – πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία 8 Ιανουαρίου 2014 Δημοφιλή Πρόσφατα 197 προσλήψεις αναπληρωτών στην Β/θμια 197 προσλήψεις αναπληρωτών στην Β/θμια 1 ώρα πρίν Σήμερα κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθούν προσλήψεις 50 ΠΕ70, 62 ΠΕ71, 15 ΠΕ60, 200 αναπληρωτών ειδικοτήτων Σήμερα κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθούν προσλήψεις 50 ΠΕ70, 62 ΠΕ71, 15 ΠΕ60, 200 αναπληρωτών ειδικοτήτων 23 λεπτά πρίν Απορρίφθηκε το αίτημα του Υπ. Παιδείας για πρόσληψη 1.500 επιπλέον αναπληρωτών Απορρίφθηκε το αίτημα του Υπ. Παιδείας για πρόσληψη 1.500 επιπλέον αναπληρωτών 1 ώρα πρίν Απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για αναγνώριση παιδαγωγικής επάρκειας Απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για αναγνώριση παιδαγωγικής επάρκειας 2 ώρες πρίν Exemptions and credits to DELTA holders on related MA level courses Exemptions and credits to DELTA holders on related MA level courses 16 ώρες πρίν Πιστοποιημένο Πρόγραμμα 30 ωρών – Διδασκαλία ξένης γλώσσας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες Πιστοποιημένο Πρόγραμμα 30 ωρών – Διδασκαλία ξένης γλώσσας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 2 ημέρες πρίν Στις 27/5/2014 θα ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις Στις 27/5/2014 θα ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 3 ημέρες πρίν Summerhill: Το σχολείο που ονειρεύεσαι υπάρχει! Summerhill: Το σχολείο που ονειρεύεσαι υπάρχει! 5 Οκτωβρίου 2013 Θέσεις εργασίας από τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ (συνεχής ενημέρωση) Θέσεις εργασίας από τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ (συνεχής ενημέρωση) 26 Ιουνίου 2013 Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2013 – 2014 (συνεχής ενημέρωση – όλα τα αρχεία) Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2013 – 2014 (συνεχής ενημέρωση – όλα τα αρχεία) 9 Αυγούστου 2013 Σχέδιο Νόμου για την αναδιάρθρωση της Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Σχέδιο Νόμου για την αναδιάρθρωση της Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 10 Αυγούστου 2013 Να το χαίρεστε το νέο σας σχολείο! Να το χαίρεστε το νέο σας σχολείο! 11 Αυγούστου 2013 Η διαρκής νεότητα των εκπαιδευτικών Η διαρκής νεότητα των εκπαιδευτικών 11 Αυγούστου 2013 Όλα τα συμπληρωματικά αρχεία για την αίτηση αναπληρωτών Όλα τα συμπληρωματικά αρχεία για την αίτηση αναπληρωτών 9 Αυγούστου 2013 NewsLetter Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία από το xenesglosses.eu PageRank Γιατί Ξένες Γλώσσες Διαφημιστείτε Αγγελίες Ανταλλαγή banner Π. Δεδομένα Επικοινωνία Άρθα ανά λέξη κλειδί με χρονολογική σειρά 2012 2013 Palso Ανακοίνωση Αποσπάσεις Αποτελέσματα Γαλλικής Γερμανικής Δείτε Δωρεάν ΕΚΠΑ Εκπαίδευση Εκπαίδευσης Εξετάσεων Θέσεις ΟΑΕΔ ΟΛΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ Παιδείας Προσλήψεις Πρόγραμμα Υπουργείο Παιδείας αναπληρωτών αξιολόγηση για εκπαιδευτικούς για την για τις γλώσσας διδασκαλία εκπαιδευτικοί εκπαιδευτικούς εκπαιδευτικών ενημέρωση εξετάσεις εργασίας καθηγητές καθηγητών μαθήματα μαθητών ξένων γλωσσών προγράμματα πρόσκληση στα σχολεία σχολεία των εκπαιδευτικών ©xenesglosses.eu Copyright 2013, All Rights Reserved. | Powered by rotame Complete Internet Solutions Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε περισσότερα: Προκήρυξη νέου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης που αφορά στην Ειδική Αγωγή | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου