Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Φάτνη

Away in a Manger: Baby Jesus


Away in a Manger: Baby Jesus - Step 1Away in a Manger: Baby Jesus - Step 2


Away in a Manger: Baby Jesus - Step 3Away in a Manger: Baby Jesus - Step 4
Step 5


http://spoonful.com/crafts/away-manger-baby-jesus

Away in a Manger: The Manger 

 Away in a Manger: The Manger - Step 1
Family Fun.

 

 


 Kaboose

http://www.aholyexperience.com/2008/12/come-to-to-come-to-manger-too/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου