Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Πως να φτιάξετε διακοσμητικό, με τσόχινα λουλούδια και φυσικά κλαδάκια- How To Make a Decorative Twig Wall Flower
Twig Wall Flower Zoom


Θα χρειαστείτε ...

Μερικά κλαδάκια, μια μπάλα πλαστελίνης, ύφασμα τσόχα.


To make it you will need …
Some twigs, a ball of modeling material (play dough or clay) and some felt off cuts.

Twig Wall Flower Materials1. Πάρτε ένα μικρό κομμάτι πλαστελίνης, δώστε του σχήμα μπάλας καο ζουλίξτε το να πάρει σχήμα οβάλ. Πάρτε τα κλαδιά σας και κολλήστε τα γύρω από την άκρη της πλαστελίνης.

1. Take a small piece of your modeling material, roll it in to a ball and squash it down into a dome shape. Take your twigs and stick them around the edge of the dome.

Wall Flower Twigs Detail


2. Κάνετε μικρά λουλούδια από τσόχα και κολλήστε τα γύρω από την άκρη της πλαστελίνης.
Για την κατασκευή λουλουδιών δείτε: http://nipiorama.blogspot.gr/2013/10/blog-post_1494.html 

2. Make some small felt flowers from off cuts and glue them around the edge of the dome to cover up the area where the twigs enter the modelling material and leave to dry.
Twig Wall Flower

3. Συνδέστε κάποιο φυσικό νήμα από πίσω και να κρεμάσετε στον τοίχο.

3. Carefully attach some natural twine to the back and hang on the wall.

Twig Wall Flower hung


http://zingzingtree.wordpress.com/2013/02/07/how-to-make-a-twig-wall-flower/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου